ئەنشتاین

(٣ پێداچوونەوە)   3059   1671
لە لایەن بیلال احمد زیادکراوە لە Jul 25, 2020
لە بەشی - پزیشکی
پۆڵ ستراتێرن 0
کورتەیەک دەربارەی کتێب
Muhammad
3 years ago

Zor basha

Razani
3 years ago

دةستان خوش

سةركةوت
3 years ago

دةستان خؤش بيت بةرهةمةكانتان زؤر باشة هةر سةركةوتوو بن

٥
٥ لە ٥ ئەستێرە (٣ پێداچوونەوە )

توانج زیادبکە

دەنگدانت *

کتێبە لێکچووەکان